Aj keď sme rodinná firma, museli sme si nastaviť jasné pravidlá dochádzky. Chodit do práce načas bol pre mňa a najmä pre môjho brata veľký problém. dochadzka.online nám jasne ukázala, aká je naša pracovná disciplína a aké veľké rezervy máme. Dnes chodíme do práce načas a dokonca sme vzorom aj pre našich obchodných partnerov – ako sa to má robiť

Marián
majiteľ firmy DIGITECH