Evidujte dochádzku zamestnancov alebo ju naplánujte podľa časového fondu.

Nastavte nadčasy alebo zaokrúhľovanie. Exportujte do KROS, PDF, XLS, MRP