Marián majiteľ firmy DIGITECH

Aj keď sme rodinná firma, museli sme si nastaviť jasné pravidlá dochádzky. Chodit do práce načas bol pre mňa a najmä pre môjho brata veľký problém. dochadzka.online nám jasne ukázala, aká je naša pracovná disciplína a aké veľké rezervy máme. Dnes chodíme do práce načas a dokonca sme vzorom aj pre našich obchodných partnerov –…

@Team, dochadzka.online

Strátegia WIN – WIN. Ideou našej firmy je to, aby každý podnikateľ, ktorý bude našu službu využívať pocítil jej prínos a v konečnom dôsledku ušetrenie svojich peňazí. Našu službu sa neustále snažíme inovovať a zapracovávať Vaše požiadavky. @Team, dochadzka.online