Novinky v dochádzke

Verzia 2.4.2 Nové funkcie: Nový modul Evidencia práce Dashboard – informácie o prevádzke Dashboard – doplnené informácie Celodenná neprítomnosť a Ukončené záznamy Nastavenie prevádzky z Dashboardu Sumárny prehľad – optimalizácia Opravené chyby: Opravený výpočet celkového nadčasu – zohľadňuje sa dovolenka a PN Grafické úpravy Časový fond – zaokrúhľovanie zobrazenéj hodnoty Opravený čas pri automaticky ukončovaných prerušeniach Opravená kontrola pred uložením záznamu v prehliadači IE…