Funkcie nášho systému pripravené priamo pre Váš biznis!

Reštaurácie, kaviarne, bary, puby, hotely, bistro, fast food…

 • výpočet hrubej mzdy podľa opracovaných hodín
 • možnosť nastavenia prevádzkovej doby a výpočet skutočne odpracovaného času
 • možnosť nastavenia časového fondu aj na krátky a dlhý týždeň
 • preddefinované aj vlastne prerušenia (Fajčiarska, PN, Lekár, Dovolenka,,…)
 • jednotlivé a hromadné prehľady s exportom
 • prehľadný pracovný kalendár
 • zaokrúhlovanie príchodov a odchodov

Retail a siete prevádzok

 • všetky prevádzky a zamestnanci prepojení v jednom online systéme
 • evidencia nepravidelného pracovného času (krátky – dlhý týždeň)
 • možnosť prepojenia cez API rozhranie
 • administrátorské účty a možnosť priradiť im konkrétne prevádzky
 • voliteľné úrovne prístupových práv
 • možnosť snímania príchodov a odchodov priamo na pokladnici
 • preddefinované aj vlastné prerušenia (PN, Lekár, Dovolenka, Fajčiarska,…)
 • schvaľovanie dovoleniek a iných prerušení
 • evidencia a nápočet stravných lístkov
 • uzamykanie dochádzky
 • zaokrúhľovanie príchodov a odchodov
 • možnosť rozdelenia zamestnancov na nákladove strediská
 • prepojenie z analytickými nástrojmi – Microsoft Power Bi
 • export dochádzky priamo do mzdových programov

Stavebníctvo a remeslá

 • možnosť snímať dochádzku aj na vlastných mobilných zariadeniach

 • hromadné prihlasovanie zamestnancov v pracovnej skupine
 • možnosť zaradenia do pracovnej skupiny
 • výpočet hrubej mzdy podľa odpracovaných hodín
 • zaradenie zamestnancov do nákladových stredísk
 • automaticke doplnenie obednej prestávky
 • evidencia stravných lístkov
 • označovanie zamestnancov pomocou štítkov – tagov
 • voliteľné úrovne prístupových práv
 • export dochádzky priamo do mzdových programov
 • zaokrúhľovanie príchodov a odchodov
 • uzamykanie dochádzky
 • evidencia prác na projektoch

Freelanceri, živnostníci a služby

 • časová a kusová evidencia prác na rôznych projektoch a zákazníkoch
 • prehlad odpracovaných prác voči jednotlivým klientom / zákaznikom – výborné ako podklad k fakturácii.
 • nie je potrebné napĺňať číselníky s úlohami, systém ich vytvára automaticky
 • prehľadný pracovný kalendár každého zamestnanca

 • sledovanie svojej produktivity, alebo produktivity zamestnancov
 • možnosť priradenia pravidelných, alebo jednorazových nákladov
 • neobmedzený počet projektov a úloh
 • detailne prehľady práce každého zamestnanca

Gastro prevádzky

Reštaurácie, kaviarne, bary, puby, hotely, bistro, fast food…

 • výpočet hrubej mzdy podľa opracovaných hodín
 • možnosť nastavenia prevádzkovej doby a výpočet skutočne odpracovaného času
 • možnosť nastavenia časového fondu aj na krátky a dlhý týždeň
 • preddefinované aj vlastne prerušenia (Fajčiarska, PN, Lekár, Dovolenka,,…)
 • jednotlivé a hromadné prehľady s exportom
 • prehľadný pracovný kalendár
 • zaokrúhlovanie príchodov a odchodov
Retail a siete prevádok

Retail a siete prevádzok

 • všetky prevádzky a zamestnanci prepojení v jednom online systéme
 • evidencia nepravidelného pracovného času (krátky – dlhý týždeň)
 • možnosť prepojenia cez API rozhranie
 • administrátorské účty a možnosť priradiť im konkrétne prevádzky
 • voliteľné úrovne prístupových práv
 • možnosť snímania príchodov a odchodov priamo na pokladnici
 • preddefinované aj vlastné prerušenia (PN, Lekár, Dovolenka, Fajčiarska,…)
 • schvaľovanie dovoleniek a iných prerušení
 • evidencia a nápočet stravných lístkov
 • uzamykanie dochádzky
 • zaokrúhľovanie príchodov a odchodov
 • možnosť rozdelenia zamestnancov na nákladove strediská
 • prepojenie z analytickými nástrojmi – Microsoft Power Bi
 • export dochádzky priamo do mzdových programov
Stavebníctvo a remeslá

Stavebníctvo a remeslá

 • možnosť snímať dochádzku aj na vlastných mobilných zariadeniach

 • hromadné prihlasovanie zamestnancov v pracovnej skupine
 • možnosť zaradenia do pracovnej skupiny
 • výpočet hrubej mzdy podľa odpracovaných hodín
 • zaradenie zamestnancov do nákladových stredísk
 • automaticke doplnenie obednej prestávky
 • evidencia stravných lístkov
 • označovanie zamestnancov pomocou štítkov – tagov
 • voliteľné úrovne prístupových práv
 • export dochádzky priamo do mzdových programov
 • zaokrúhľovanie príchodov a odchodov
 • uzamykanie dochádzky
 • evidencia prác na projektoch
Freelanceri, živnostníci a služby

Freelanceri, živnostníci a služby

 • časová a kusová evidencia prác na rôznych projektoch a zákazníkoch
 • prehlad odpracovaných prác voči jednotlivým klientom / zákaznikom – výborné ako podklad k fakturácii.
 • nie je potrebné napĺňať číselníky s úlohami, systém ich vytvára automaticky
 • prehľadný pracovný kalendár každého zamestnanca

 • sledovanie svojej produktivity, alebo produktivity zamestnancov
 • možnosť priradenia pravidelných, alebo jednorazových nákladov
 • neobmedzený počet projektov a úloh
 • detailne prehľady práce každého zamestnanca

Žiaden nadbytočný hardware

Určite máte vo Vašej firme / prevádzke existujúci PC, PC pokladnicu, tablet, alebo smartphone. Našu službu dochadzka.online viete spustiť na ktoromkoľvek z týchto zariadení. Postačí iba pripojenie k internetu. Nepotrebujete zakupovať žiaden nadbytočný hardware.

Potrebujete, aby sa každý Váš zamestnanec prihlasoval na svojom PC, alebo sa všetci budú prihlasovať na jednom, na to určenom zariadení? Naša služba nie je limitovaná počtom zariadení, na ktorých sa bude používať.

Nepotrebujete žiadnu inštaláciu, služba je online, vždy v aktuálnej verzií a prístupná odkiaľkoľvek. Vaše dáta sú pravidelne zálohované a nehrozí strata Vašich údajov.

Ani minútu navyše

Informácia o presnom čase, ktorý Vaši zamestnanci naozaj strávili na pracovisku je pre Vás veľmi dôležitá:

S našou službou si viete nastaviť pevnú, alebo mimoriadnu prevádzkovú dobu. Pomocou nej dochádzka vie v akom čase majú byť Vaši zamestnanci na pracovisku. Prípadné „odpípané“ skoršie príchody, sa tak začnú počítať až po začiatku pracovného času.

Rovnako aj neskorší odchod z práce sa eviduje ako nadčas, až po vami zvolenom časovom intervale. Presné snímania vám ale neuniknú, vždy sú v systéme zaznamenané.

Chcete dochádzku zaokrúhľovať? Nastavte si zaokrúhľovanie príchodov a odchodov podľa vami zvolených pravidiel.

Jednoduchý export

Všetky prehľady viete ľahko uložiť do .xls (otvoríte napr v: excel, openoffice, numbers…), alebo .pdf. Tieto súbory môžete poslať ako podklady pre mzdy Vášmu účtovníkovi
Priamy export údajov do mzdových programov (Mrp. Olymp a iné…)

Pre náročnejších klientov vieme poskytnúť API rozhranie na prepojenie s vašimi ERP systémami

Poskytujeme aj Integráciu do Microsoft Power BI

Ako Vám dochadzka.online môže pomôcť?

Jedným zo základných pilierov úspešného podnikania je kontrola, prehľad a odmeňovanie zamestnancov.

našou službou jednoducho a hlavne rýchlo získate prehľad nad príchodmi, odchodmi a návykmi Vašich zamestnancov, odpracovaným časom, čerpaním stravného, dovoleniek, alebo aktuálnymi neprítomnosťami na pracovisku

Kontrola odpracovanej doby Vám zaberie už iba zlomok Vášho času. Ten viete následne investovať vo Vašej firme oveľa efektívnejšie.

dochadzka.online je vždy po ruke

Prehľady z Vašich prevádzok máte vždy dostupné v reálnom čase. Stači Vám k tomu smartfón, tablet, PC, alebo Mac bez nutnosti inštalovania aplikácie.

Všetko máte dostupné online.

Obrázky z aplikácie

Naši zákazníci

Vyskúšajte dochadzka.online ešte dnes. Je to zadarmo!